Kompensacja mocy biernej falownikiem SUNGROW

W kontekście sieci elektroenergetycznej możemy wskazać kilka podstawowych pojęć związanych z mocą. Wyróżniamy moc czynną P(W), bierną Q(var) oraz moc pozorną S(VA). Moc czynna wykonująca pracę nazywana jest mocą użyteczną. Moc bierna nie jest zamieniana na pracę. Ma pulsacyjny charakter, cyklicznie zmieniający się w czasie. Raz zostaje pobierana, a innym razem oddawana do sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na jej charakter można ją podzielić na pojemnościową i indukcyjną. Mimo iż moc bierna nie wykonuje żadnej pracy, generuje koszty związane z jej przesyłem. Dodatkowo nagrzewa przewody oraz transformator w konsekwencji powodując straty. Moc pozorna jest geometryczną sumą mocy czynnej i biernej. Mówiąc o mocy warto wspomnieć również o stosunku mocy czynnej do pozornej zwanej współczynnikiem mocy cos(ϕ). Współczynnik ten dotyczy przesunięcia fazowego między prądem, a napięciem. Znajomość podstawowych pojęć, jest dobrym wprowadzeniem do pełniejszego zrozumienia tematu kompensacji mocy biernej.

Konfiguracja falownika

Poprawna konfiguracja falownika jest szczególnie ważna w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonywanej dla firm. Wynika to z faktu, że licznik mierzy jednocześnie oprócz mocy czynnej również bierną. Zbyt duża ilość pobranej mocy biernej wpływa na naliczanie kar przez zakład energetyczny. Koszty generuje szczególnie zmiana charakteru przesyłanej mocy biernej z indukcyjnej na pojemnościową u odbiorcy. Nie bez znaczenia są również rodzaje posiadanych urządzeń. Za moc bierną indukcyjną odpowiadają np. silniki elektryczne, natomiast za moc bierną pojemnościową np. oprawy elektryczne. Właściciele mikro-instalacji nie są zobligowani do kompensacji mocy biernej. Zakład energetyczny nie narzuca obowiązku ustawienia falownika w tryb kompensacji mocy biernej podczas konfiguracji w mikro-instalacji. Warto jednak zadbać o konfigurację tak by cos(ϕ) był równy 1. Jeżeli jesteśmy już w posiadaniu instalacji fotowoltaicznej możemy wykorzystać falownik jako urządzenie do kompensacji, zmieniając tryb jego pracy z pasywnej na aktywną.

Falownik Sungrow pozwala nam automatycznie poprawić współczynnik mocy tg(ϕ). Umożliwia również regulację współczynnika mocy biernej w zakresie od 0,8 indukcyjnej do 0,8 pojemnościowej. Dodatkowo warto wspomnieć, że falownik pracujący w danym rejonie energetycznym powinien być zaprogramowany według zadanej przez operatora OSD charakterystyki cos(ϕ)=f(P).