Wzrost napięcia w miejscu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej

W trakcie montażu mikro instalacja fotowoltaiczna zostaje podłączona do bieżącej, domowej instalacji elektrycznej, a tym samym do systemu przesyłowego niskiego napięcia. W momencie, gdy falownik produkuje energię, a zapotrzebowanie w domu jest niższe niż produkcja, mamy do czynienia ze zjawiskiem wzrostu napięcia. Lepiej znane jest nam przeciwne do wskazanego, zjawisko nazywane spadkiem napięcia. Spadek występuje w chwili załączenia odbiornika o dużej mocy np. spawarki, silnika itp. i może objawiać się mruganiem żarówek. Zjawisko to zaobserwować można w zimowe wieczory, kiedy zapotrzebowanie na energie elektryczną w systemie elektroenergetycznym jest największe.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej nie należy przejmować się, że możliwy wzrost napięcia spowoduje zniszczenie odbiorników czy przepalenie się żarówek. Podczas konfiguracji falownika ustawienie standardu współpracy wg. VDE 0126-1-1, obowiązującego w Polsce sprawia, że urządzenie nie podniesie napięcia powyżej 253V. W przypadku gdy napięcie miało by przekroczyć maksymalną wartość, falownik automatycznie się wyłączy. Warto pamiętać również o tym, że wszystkie urządzenia elektryczne posiadają tolerancję wynoszącą ±10% od napięcia 230V. Na temat wzrostu napięcia w sieci, krąży mit mówiący o tym, że wzrost napięcia powoduje większy pobór mocy. Prawda jest jednak zupełnie inna. Wzrost napięcia na odbiorniku o danej mocy powoduje spadek prądu i tym samym obniżenie strat. Wynika to z prostego wzoru P=U·I mówiącego o zależności, iż moc jest proporcjonalna do napięcia i prądu.

Unikanie wzrostu napięcia

By unikać lub minimalizować zjawisko wzrostu napięcia powinniśmy:

  • – zadbać o to, by przyłączenie falownika znajdowało się, jak najbliżej rozdzielnicy głównej,
  • – zamontować przewody po stronie napięcia przemiennego o odpowiednim przekroju, tak by spadek napięcia nie przekraczał 1%,
  • – unikać projektowania instalacji fotowoltaicznej o większej mocy w przypadku, gdy sieć energetyczna jest słaba lub przestarzała,
  • – pamiętać o tym, że krótsza odległości od stacji transformatorowej wpływa na zmniejszenie ryzyka wyłączenia falownika.

 

W przypadku mikro instalacji nie jest konieczne występowanie o warunki przyłączeniowe. Warunkiem przyłączenia instalacji PV jest jej moc, która nie może być większa niż moc przyłączeniowa budynku. Warto zwrócić również uwagę na pomiar impedancji pętli zwarcia określający możliwość przyłączenia. Zdarza się, że zostaje on źle zinterpretowany.   Im instalacja fotowoltaiczna znajduje się dalej od stacji transformatorowej tym impedancja sieci rośnie. Ogranicza się przy tym możliwości przyłączenia dużych mocy, powodujących wzrost napięcia i w konsekwencji wyłączanie falownika.